HÌNH HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM Các hoạt động khác

Đại hội chi bộ lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội chi bộ lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội chi bộ lần thứ V

Đại hội chi bộ lần thứ V

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp năm 2019

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp năm 2019

Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp

Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp