Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề

Tìm kiếm nâng cao
Trung tâm dịch vụ việc làm CẦN TUYỂN 200 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: 10.000.000 Số lượng: 200

22/02/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Dương Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Cần tuyển giám đốc khu vực Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

26/01/2021

Yêu cầu chung: có kinh nghiệm quản lý Tỉnh Đăk Nông Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Cần tuyển nhân viên kinh doanh Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

26/01/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Đăk Nông Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Cần tuyển nhân viên bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

26/01/2021

Yêu cầu chung: có ngoại hình, kinh nghiệm, nhanh nhẹn Tỉnh Đăk Nông Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Cần Tuyển nhân viên bảo vệ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/01/2021

Yêu cầu chung: Thị xã Gia Nghĩa Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Cần tuyển kỹ thuật viên điện tử Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

26/01/2021

Yêu cầu chung: Thị xã Gia Nghĩa Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Cần tuyển 01 kế toán tổng hợp Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

26/01/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Đăk Nông Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Cần tuyển Kế toán tổng hợp Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

20/01/2021

Yêu cầu chung: Huyện Cư Jút Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Cần tuyển Kỹ sư môi trường Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

20/01/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Đăk Nông Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Cần tuyển thợ điện công nghiêp Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

20/01/2021

Yêu cầu chung: Huyện Cư Jút Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Công nhân cơ khí chế tạo máy Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

20/01/2021

Yêu cầu chung: Huyện Cư Jút Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên điều phối Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

17/12/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Đăk Nông Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên giao nhận hàng hóa Lương: 7.000.000 Số lượng: 9

17/12/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Đăk Nông Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Cần tuyển thợ cơ khí Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

16/12/2020

Yêu cầu chung: Huyện Cư Jút Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm CẦN TUYỂN KỸ SƯ MÔI TRƯỜNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

14/12/2020

Yêu cầu chung: Huyện Cư Jút Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm CẦN TUYỂN GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/12/2020

Yêu cầu chung: Có kinh nghiệm quản lý trên 5 năm Huyện Cư Jút Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm CẦN TUYỂN THỢ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

09/12/2020

Yêu cầu chung: Có kinh nghiệm Huyện Cư Jút Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 6.000.000 Số lượng: 0

09/12/2020

Yêu cầu chung: Huyện Cư Jút Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO VỆ Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

09/12/2020

Yêu cầu chung: Huyện Cư Jút Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm CẦN TUYỂN CÔNG NHÂN LĐTPT Lương: 7.000.000 Số lượng: 10

09/12/2020

Yêu cầu chung: Huyện Cư Jút Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Cần tuyển 02 nhân viên phục vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

08/12/2020

Yêu cầu chung: Thị xã Gia Nghĩa Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Cần tuyển 03 LĐPT Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

08/12/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Đăk Nông Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Cần tuyển nhân viên phục vụ Lương: 4.500.000 Số lượng: 10

08/12/2020

Yêu cầu chung: Thị xã Gia Nghĩa Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Cần tuyển 02 kế toán Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

08/12/2020

Yêu cầu chung: Thị xã Gia Nghĩa Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Cần tuyển nhân viên tạp vụ Lương: 4.500.000 Số lượng: 3

08/12/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Đăk Nông Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Cần tuyển nhân viên phục vụ tại căng tin trường học Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/12/2020

Yêu cầu chung: Thị xã Gia Nghĩa Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Cần tuyển nhân viên bán hàng Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

08/12/2020

Yêu cầu chung: Thị xã Gia Nghĩa Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Cần tuyển thợ, phụ điện nước Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

08/12/2020

Yêu cầu chung: Thị xã Gia Nghĩa Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm CẦN TUYỂN 02 KỶ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/12/2020

Yêu cầu chung: Huyện Đăk R'Lấp Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm CẦN TUYỂN 02 KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

08/12/2020

Yêu cầu chung: Huyện Đăk R'Lấp Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong