THÔNG TIN

Mã công ty 1333
Địa chỉ ĐĂK NÔNG
Loại hình doanh nghiệp Không yêu cầu
Địa chỉ Website Liên hệ với trung tâm
Người liên hệ Liên hệ với trung tâm (vielamdaknong.net.vn)
Số điện thoại Liên hệ với trung tâm (Số điện thoại: 02613.544.464; Fax: 02613.544.919)
Số Fax Liên hệ với trung tâm (Số điện thoại: 02613.544.464; Fax: 02613.544.919)
Thư điện tử Liên hệ với trung tâm (trungtamdvvldaknong@gmail.com)
Số lần đăng tuyển 1

DANH SÁCH CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CỦA CÙNG NHÀ TUYỂN DỤNG

NỘI DUNG TUYỂN NGÀY GỬI HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỊA ĐIỂM SỐ LẦN XEM
nhân viên marketing - thuốc BVTV 31/08/2020 31/08/2020 Tỉnh Đăk Nông 171