Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Không yêu cầu ngành nghề

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cần tuyển nhân viên Sale Lương: 7.000.000 Số lượng: 4

08/04/2021

Nhà ứng tuyển: 272 Tỉnh Đăk Nông

08/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhà máy cao su Nam Đạt - Tuyển nhân viên Hành Chính Nhân Sự Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

17/03/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Đăk Nông

17/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhà máy cao su Nam Đạt - Tuyển nhân viên Thủ kho Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

17/03/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Đăk Nông

17/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cần tuyển 02 nhân viên văn thư lưu trử Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/03/2021

Nhà ứng tuyển: Thị xã Gia Nghĩa

11/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giao dịch viên bưu cục - Chăm sóc khách hàng Lương: 4.500.000 Số lượng: 5

22/12/2020

Nhà ứng tuyển: Thị xã Gia Nghĩa

22/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CẦN TUYỂN GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/12/2020

Nhà ứng tuyển: Huyện Cư Jút

09/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cần tuyển thợ, phụ điện nước Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

08/12/2020

Nhà ứng tuyển: 08122020 Thị xã Gia Nghĩa

08/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cần tuyển 12 nhân viên bảo vệ Lương: 5.000.000 Số lượng: 12

04/09/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Đăk Nông

04/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thông báo tuyển dụng nhân Viên Văn Phòng Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

01/09/2020

Nhà ứng tuyển: 272 Huyện Đăk R'Lấp

01/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cần tuyển 300 nhân viên giám sát Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

20/04/2020

Nhà ứng tuyển: CamPuChia, Lào

20/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cần tuyển nhân viên Sale tài chính Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

12/02/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Đăk Nông

12/02/2020

12/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cần tuyển nhân viên bảo vệ - vệ sỹ Lương: 4.000.000 Số lượng: 20

12/02/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Đăk Nông

12/02/2020

12/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cần tuyển công nhân chăn nuôi Lương: 5.000.000 Số lượng: 50

06/02/2020

Nhà ứng tuyển: Huyện Đăk G'Long

06/02/2020

06/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cần tuyên nhân viên Quản lý trại Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

06/02/2020

Nhà ứng tuyển: Huyện Đăk G'Long

06/02/2020

06/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cần tuyển nhân viên bảo vệ Lương: 6.500.000 Số lượng: 100

04/02/2020

Nhà ứng tuyển: Thành Phố Hồ Chí Minh

04/02/2020

04/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cần tuyển công nhân giày thể thao Lương: 6.000.000 Số lượng: 1000

14/11/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Phước

14/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cần tuyển nhân viên nghiệp vụ tín dụng(quản lý khách hàng) Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

14/11/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Đăk Nông

14/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cần tuyển chuyên viên nghiệp vụ tín dụng(quản lý khách hàng) Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

14/11/2019

Nhà ứng tuyển: Thị xã Gia Nghĩa

14/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CẦN TUYỂN 01 NHÂN VIÊN PHA CHẾ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

12/09/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Đăk Nông

12/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CẦN TUYỂN 05 NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

11/07/2019

Nhà ứng tuyển: 272 Tỉnh Đăk Nông

11/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CẦN TUYỂN 01 NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

03/06/2019

Nhà ứng tuyển: 272 Tỉnh Bình Dương

03/06/2019

Đến khi tuyển xong