Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cần tuyển kế toán trưởng Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

25/03/2021

Nhà ứng tuyển: 272 Huyện Đăk Song

25/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cần tuyển 01 kế toán tổng hợp Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

26/01/2021

Nhà ứng tuyển: 272 Tỉnh Đăk Nông

26/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cần tuyển Kế toán tổng hợp Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

20/01/2021

Nhà ứng tuyển: Huyện Cư Jút

20/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 6.000.000 Số lượng: 0

09/12/2020

Nhà ứng tuyển: Huyện Cư Jút

09/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cần tuyển 02 kế toán Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

08/12/2020

Nhà ứng tuyển: Thị xã Gia Nghĩa

08/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CẦN TUYỂN 02 KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

08/12/2020

Nhà ứng tuyển: Huyện Đăk R'Lấp

08/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cần tuyển 01 kế toán viên Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

08/12/2020

Nhà ứng tuyển: Huyện Đăk R'Lấp

08/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cần tuyển 01 kế toán tổng hợp Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

08/12/2020

Nhà ứng tuyển: Huyện Đăk R'Lấp

08/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CẦN TUYỂN 02 KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

08/12/2020

Nhà ứng tuyển: Thị xã Gia Nghĩa

08/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cần tuyển nhân viên kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/10/2020

Nhà ứng tuyển: Thị xã Gia Nghĩa

26/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cần tuyển nhân viên kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/10/2020

Nhà ứng tuyển: Huyện Đăk R'Lấp

07/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CẦN TUYỂN 01 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

04/09/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Đăk Nông

04/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cần tuyển 02 nhân viên kế toán Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

12/02/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Đăk Nông

12/02/2020

13/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cần tuyển 01 nhân viên kế toán Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

05/02/2020

Nhà ứng tuyển: Huyện Đăk Song

05/02/2020

05/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cần tuyển 01 kế toán Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

03/06/2019

Nhà ứng tuyển: 272 Tỉnh Đăk Nông

03/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CẦN TUYỂN 01 KẾ TOÁN Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

23/05/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Đăk Nông

23/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cần tuyển 02 nhân viên kế toán Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

23/05/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Đăk Nông

23/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CẦN TUYỂN 01 KẾ TOÁN Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

14/03/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Đăk Nông

14/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Kế toán Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

04/03/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Đăk Nông

04/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Kế Toán Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

04/03/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Đăk Nông

04/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 8.500.000 Số lượng: 5

14/07/2017

Nhà ứng tuyển: VL071702 Tỉnh Đăk Nông

14/07/2017

Đến khi tuyển xong