Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lao động phổ thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cần tuyển nhân viên phục vụ quán Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

05/05/2021

Nhà ứng tuyển: 272 Huyện Đăk R'Lấp

05/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên rữa xe Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

04/05/2021

Nhà ứng tuyển: 272 Huyện Đăk R'Lấp

04/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cần tuyển lao động phổ thông nghành giày da Lương: 8.000.000 Số lượng: 300

25/03/2021

Nhà ứng tuyển: 272 Tỉnh Bình Phước

25/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cần tuyển lao động phổ thông làm việc tại Tây Ninh Lương: 6.000.000 Số lượng: 200

11/03/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

11/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cần tuyển lao động phổ thông Lương: 6.000.000 Số lượng: 200

11/03/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

11/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cần tuyển lao động phổ thông Lương: 6.000.000 Số lượng: 200

11/03/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

11/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cần tuyển lao động phổ thông Lương: 6.000.000 Số lượng: 200

11/03/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

11/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CẦN TUYỂN 200 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: 10.000.000 Số lượng: 200

22/02/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Dương

22/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cần tuyển giám đốc khu vực Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

26/01/2021

Nhà ứng tuyển: 272 Tỉnh Đăk Nông

26/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cần tuyển nhân viên bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

26/01/2021

Nhà ứng tuyển: 272 Tỉnh Đăk Nông

26/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cần Tuyển nhân viên bảo vệ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/01/2021

Nhà ứng tuyển: 272 Thị xã Gia Nghĩa

26/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Bảo vệ Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

25/01/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Đăk Nông

25/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên điều phối Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

17/12/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Đăk Nông

17/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên giao nhận hàng hóa Lương: 7.000.000 Số lượng: 9

17/12/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Đăk Nông

17/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO VỆ Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

09/12/2020

Nhà ứng tuyển: Huyện Cư Jút

09/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CẦN TUYỂN CÔNG NHÂN LĐTPT Lương: 7.000.000 Số lượng: 10

09/12/2020

Nhà ứng tuyển: Huyện Cư Jút

09/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cần tuyển 02 nhân viên phục vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

08/12/2020

Nhà ứng tuyển: Thị xã Gia Nghĩa

08/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cần tuyển 03 LĐPT Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

08/12/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Đăk Nông

08/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cần tuyển nhân viên phục vụ Lương: 4.500.000 Số lượng: 10

08/12/2020

Nhà ứng tuyển: Thị xã Gia Nghĩa

08/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cần tuyển nhân viên tạp vụ Lương: 4.500.000 Số lượng: 3

08/12/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Đăk Nông

08/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cần tuyển nhân viên phục vụ tại căng tin trường học Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/12/2020

Nhà ứng tuyển: Thị xã Gia Nghĩa

08/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cần tuyển nhân viên bán hàng Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

08/12/2020

Nhà ứng tuyển: Thị xã Gia Nghĩa

08/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CẦN TUYỂN 200 CÔNG NHÂN Lương: 4.420.000 Số lượng: 200

07/10/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Dương

07/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Bán hàng Lương: 47.000.000 Số lượng: 4

05/10/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Đăk Nông

05/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI ĐỒNG NAI Lương: 6.700.000 Số lượng: 1000

28/09/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Đăk Nông

28/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cần tuyển 150 LĐPT Lương: 7.000.000 Số lượng: 150

07/09/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Đăk Lăk

07/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CẦN TUYỂN 05 NHÂN VIÊN BÁN XĂNG DẦU Lương: 4.200.000 Số lượng: 5

31/08/2020

Nhà ứng tuyển: 272 Tỉnh Đăk Nông

31/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân nhà máy Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

02/03/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Đăk Nông

02/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cần tuyển công nhân vận hành máy bơm nước Lương: 9.000.000 Số lượng: 2

04/02/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Đăk Nông

04/02/2020

10/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cần tuyển công nhân vận hành lò đốt củi Lương: 9.000.000 Số lượng: 1

04/02/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Đăk Nông

04/02/2020

10/02/2020