Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nông/Lâm/Ngư nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 10.000.000 Số lượng: 5

04/05/2021

Nhà ứng tuyển: 272 Tỉnh Đăk Nông

04/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cần tuyển nhân viên kinh doanh Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

26/01/2021

Nhà ứng tuyển: 272 Tỉnh Đăk Nông

26/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cần tuyển 50 kỹ sư nông nghiệp Lương: 10.000.000 Số lượng: 50

04/09/2020

Nhà ứng tuyển: Huyện Đăk R'Lấp

04/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên marketing - thuốc BVTV Lương: 7.000.000 Số lượng: 02

31/08/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Đăk Nông

31/08/2020

30/09/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân Viên Sales Thị Trường Thức Ăn Chăn Nuôi, Thú Y Lương: 8.000.000 Số lượng: 3

27/04/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Đăk Nông

27/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân Viên Sales Thị Trường Thuốc BVTV Và Phân Bón Lương: 8.000.000 Số lượng: 3

27/04/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Đăk Nông

27/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: 8.000.000 Số lượng: 01

10/01/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Đăk Nông

10/01/2019

Đến khi tuyển xong