Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Cơ khí/Cơ điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhà máy cao su Nam Đạt - Tuyển 6 thợ cơ khí Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

17/03/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Đăk Nông

17/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên KCS, NV lái xe nâng, Bảo trì máy Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

11/03/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Đăk Nông

11/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân cơ khí chế tạo máy Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

20/01/2021

Nhà ứng tuyển: Huyện Cư Jút

20/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân vận hành máy , nhân viên cơ điện Lương: 7.000.000 Số lượng: 15

05/01/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Đăk Nông

05/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cần tuyển thợ cơ khí Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

16/12/2020

Nhà ứng tuyển: Huyện Cư Jút

16/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên cơ điện, PM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

02/03/2020

Nhà ứng tuyển: Huyện Đăk Song

02/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐIỆN CƠ Lương: 4.500.000 Số lượng: 4

28/02/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Đăk Nông

28/02/2019

Đến khi tuyển xong